Material review from Swedish 3D champion and current European 3D champion (in Swedish)

Test av lagade 3D-djur

Två nylagade murmeldjur som ser riktigt bra ut. Ett har perfekt placerade hjärt/lungzoner, medan det andra har något förskjuten placering jämfört med original. Inget som stör, på det hela riktigt snyggt gjort.

Testet är tämligen plågsamt då jag skjuter med en PSE Decree HD, Gold Tip Pro 22 @323fps på 15 meter. Pilarna väger 320 grain så det blir maximalt med stryk.

Bild 1. Utgångsläge inga skott skjutna.

before

Materialet självläker till stor del efter varje skott. Ser riktigt lovande ut. Skjuter 12 pilar per mål fördelat på 9 elvor 3 tior på den vänstra och 8 elvor 3 tior och en åtta (!) på den högra. Pil nummer fjorton på båda djuren gick igenom några centimeter. Ingen katastrof, det går igenom även på helt nya djur, så vi fortsätter. Intressant att notera är att det knappt syns att jag har skjutit på träffområdet ännu.

Bild 2 & 3. Första genomskjutningen.

first-arrow-through-1 first-arrow-through-2

Bild 4. Träffområde efter 50 pilar/djur.

after-50-shots-per-target

Sen fortsatte det i princip hur länge som helst utan att djuren blev märkbart slitna. För att öka trycket en smula så sköt både jag och Lisa en hel del med Gold Tip Pierce på ca 350 grain vilket ger hög kinetisk energi. Mycket riktigt fick vi en del pilar som gick genom en bit, men ingen som gick igenom hela djuret.

Testerna fortsatte med blandat Pierce och PRO 22.

Totalt sköt vi ca 250 pilar per djur på avstånd mellan 10 – 25 meter. Bilderna nedan visar djuren efter totalt ca 250 pil per djur.

after-200-shots-1 after-200-shots-2

Problemet är inte det nya lagningsmaterialet, det verkar hålla hur bra som helst. Däremot slår man ut en del bitar av det gamla torra materialet. Hur som helst finns mycket kvar att skjuta på, och på ytan syns nästan ingen skillnad mot nya.

LPrchery metod och material är det bästa vi testat någonsin. Hållbarheten är nog snarare bättre än original, vilket är ett mycket högt betyg.

Riktigt bra jobbat av Lprchery!

Lennart Nordsvahn & Lisa Södersten