Material review from Swedish 3D champion and current European 3D champion (in Swedish)

Featured

Test av lagade 3D-djur

Två nylagade murmeldjur som ser riktigt bra ut. Ett har perfekt placerade hjärt/lungzoner, medan det andra har något förskjuten placering jämfört med original. Inget som stör, på det hela riktigt snyggt gjort.

Testet är tämligen plågsamt då jag skjuter med en PSE Decree HD, Gold Tip Pro 22 @323fps på 15 meter. Pilarna väger 320 grain så det blir maximalt med stryk.

Bild 1. Utgångsläge inga skott skjutna.

before

Materialet självläker till stor del efter varje skott. Ser riktigt lovande ut. Skjuter 12 pilar per mål fördelat på 9 elvor 3 tior på den vänstra och 8 elvor 3 tior och en åtta (!) på den högra. Pil nummer fjorton på båda djuren gick igenom några centimeter. Ingen katastrof, det går igenom även på helt nya djur, så vi fortsätter. Intressant att notera är att det knappt syns att jag har skjutit på träffområdet ännu.

Bild 2 & 3. Första genomskjutningen.

first-arrow-through-1 first-arrow-through-2

Bild 4. Träffområde efter 50 pilar/djur.

after-50-shots-per-target

Sen fortsatte det i princip hur länge som helst utan att djuren blev märkbart slitna. För att öka trycket en smula så sköt både jag och Lisa en hel del med Gold Tip Pierce på ca 350 grain vilket ger hög kinetisk energi. Mycket riktigt fick vi en del pilar som gick genom en bit, men ingen som gick igenom hela djuret.

Testerna fortsatte med blandat Pierce och PRO 22.

Totalt sköt vi ca 250 pilar per djur på avstånd mellan 10 – 25 meter. Bilderna nedan visar djuren efter totalt ca 250 pil per djur.

after-200-shots-1 after-200-shots-2

Problemet är inte det nya lagningsmaterialet, det verkar hålla hur bra som helst. Däremot slår man ut en del bitar av det gamla torra materialet. Hur som helst finns mycket kvar att skjuta på, och på ytan syns nästan ingen skillnad mot nya.

LPrchery metod och material är det bästa vi testat någonsin. Hållbarheten är nog snarare bättre än original, vilket är ett mycket högt betyg.

Riktigt bra jobbat av Lprchery!

Lennart Nordsvahn & Lisa Södersten

3D Target Repair

Namnlös 1

We have optimised packaging and can now offer the same repair material in the new standard kit. . You will get enough material to repair 2 to 10 targets depending on the size of the repaired area.CIMG2283

 


Please see our 3D target repair pages for more detailed instructions, pictures and how to order.

Instructions are available in a number of languages so visit the instructions page and get familiar with the product. If you have any questions whatsoever send us a mail or call us and we will help you.

If you have 3D targets that you do not want anymore, are shot to oblivion or you have only one half of do not throw them away. You may want to trade/sell the targets with us, make some money and save the environment by keeping plastic in circulation and not in our forests. In that case follow the following steps:

1. Take good quality pictures of each of the targets.

2. Send us an e-mail attaching the pictures and include where the targets are located, what make the targets are,  what condition they are in and we will contact you asap to discuss the rest.

Tel: +46 73 660 48 23

E-mail: orders@lprchery.com

VAT# SE731215609901